Tests

Rate this post

Tests là gì?

Tests có nghĩa là Kiểm tra

Tests có nghĩa là Kiểm tra.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Kiểm tra Tiếng Anh là gì?

Kiểm tra Tiếng Anh có nghĩa là Tests.

Ý nghĩa – Giải thích

Tests nghĩa là Kiểm tra..

Đây là cách dùng Tests. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tests là gì? (hay giải thích Kiểm tra. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tests là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tests / Kiểm tra.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tests mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tests .

Read More:   Steady state
Check Also
Close
Back to top button