Technical assistance

Rate this post

Technical assistance là gì?

Technical assistance có nghĩa là Hỗ trợ kỹ thuật

Technical assistance có nghĩa là Hỗ trợ kỹ thuật.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hỗ trợ kỹ thuật Tiếng Anh là gì?

Hỗ trợ kỹ thuật Tiếng Anh có nghĩa là Technical assistance.

Ý nghĩa – Giải thích

Technical assistance nghĩa là Hỗ trợ kỹ thuật..

Đây là cách dùng Technical assistance. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Technical assistance là gì? (hay giải thích Hỗ trợ kỹ thuật. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Technical assistance là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Technical assistance / Hỗ trợ kỹ thuật.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Technical assistance mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Technical assistance .

Read More:   Brake booster non-return valve
Check Also
Close
Back to top button