Tappet motion

Rate this post

Tappet motion là gì?

Tappet motion có nghĩa là (n) Cơ cấu lệch tâm

Tappet motion có nghĩa là (n) Cơ cấu lệch tâm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Cơ cấu lệch tâm Tiếng Anh là gì?

(n) Cơ cấu lệch tâm Tiếng Anh có nghĩa là Tappet motion.

Ý nghĩa – Giải thích

Tappet motion nghĩa là (n) Cơ cấu lệch tâm.

Đây là cách dùng Tappet motion. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Tappet motion là gì? (hay giải thích (n) Cơ cấu lệch tâm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tappet motion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tappet motion / (n) Cơ cấu lệch tâm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tappet motion mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tappet motion .

Read More:   Indigenous sheep
Check Also
Close
Back to top button