Taking over

Rate this post

Taking over là gì?

Taking over có nghĩa là bàn giao (công trình)

Taking over có nghĩa là bàn giao (công trình).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Bất động sản.

bàn giao (công trình) Tiếng Anh là gì?

bàn giao (công trình) Tiếng Anh có nghĩa là Taking over.

Ý nghĩa – Giải thích

Taking over nghĩa là bàn giao (công trình)..

Đây là cách dùng Taking over. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Bất động sản Taking over là gì? (hay giải thích bàn giao (công trình). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Taking over là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Taking over / bàn giao (công trình).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Taking over mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Taking over .

Read More:   平头锁眼机 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button