Tailgate trim panel

Rate this post

Tailgate trim panel là gì?

Tailgate trim panel có nghĩa là Tấm ốp cửa sau

Tailgate trim panel có nghĩa là Tấm ốp cửa sau.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Tấm ốp cửa sau Tiếng Anh là gì?

Tấm ốp cửa sau Tiếng Anh có nghĩa là Tailgate trim panel.

Ý nghĩa – Giải thích

Tailgate trim panel nghĩa là Tấm ốp cửa sau..

Đây là cách dùng Tailgate trim panel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Tailgate trim panel là gì? (hay giải thích Tấm ốp cửa sau. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tailgate trim panel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tailgate trim panel / Tấm ốp cửa sau.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tailgate trim panel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tailgate trim panel .

Read More:   Pattern parts
Check Also
Close
  • SHPT
Back to top button