tải trọng ở nút (giàn)

Rate this post

 tải trọng ở nút (giàn) là gì?

 tải trọng ở nút (giàn) có nghĩa là  apex load

 tải trọng ở nút (giàn) có nghĩa là  apex load
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

 apex load Tiếng Anh là gì?

 apex load Tiếng Anh có nghĩa là  tải trọng ở nút (giàn).

Ý nghĩa – Giải thích

 tải trọng ở nút (giàn) nghĩa là  apex load.

Đây là cách dùng  tải trọng ở nút (giàn). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại  tải trọng ở nút (giàn) là gì? (hay giải thích  apex load nghĩa là gì?) . Định nghĩa  tải trọng ở nút (giàn) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng  tải trọng ở nút (giàn) /  apex load. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề  tải trọng ở nút (giàn) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về  tải trọng ở nút (giàn).

Read More:   Specific cost
Check Also
Close
Back to top button