Tải trọng lan can

Rate this post

 tải trọng lan can là gì?

 tải trọng lan can có nghĩa là  railing load

 tải trọng lan can có nghĩa là  railing load
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

 railing load Tiếng Anh là gì?

 railing load Tiếng Anh có nghĩa là  tải trọng lan can.

Ý nghĩa – Giải thích

 tải trọng lan can nghĩa là  railing load.

Đây là cách dùng  tải trọng lan can. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại  tải trọng lan can là gì? (hay giải thích  railing load nghĩa là gì?) . Định nghĩa  tải trọng lan can là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng  tải trọng lan can /  railing load. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tải trọng lan can mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tải trọng lan can .

Read More:   Armhole double welt
Check Also
Close
Back to top button