Tải thuần trở, tải ômic

Rate this post

Tải thuần trở, tải ômic là gì?

Tải thuần trở, tải ômic có nghĩa là resistive load

Tải thuần trở, tải ômic có nghĩa là resistive load
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

resistive load Tiếng Anh là gì?

resistive load Tiếng Anh có nghĩa là Tải thuần trở, tải ômic.

Ý nghĩa – Giải thích

Tải thuần trở, tải ômic nghĩa là resistive load.

Đây là cách dùng Tải thuần trở, tải ômic. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Tải thuần trở, tải ômic là gì? (hay giải thích resistive load nghĩa là gì?) . Định nghĩa Tải thuần trở, tải ômic là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Tải thuần trở, tải ômic / resistive load. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Tải thuần trở, tải ômic mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Tải thuần trở, tải ômic.

Read More:   https://Website của chúng tôi/ji-ba-la-gi/
Check Also
Close
Back to top button