Swale

Rate this post

Swale là gì?

Swale có nghĩa là Bãi đất trũng có dốc để thoát nước mặt ở hiện trường thi công

Swale có nghĩa là Bãi đất trũng có dốc để thoát nước mặt ở hiện trường thi công
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Bãi đất trũng có dốc để thoát nước mặt ở hiện trường thi công Tiếng Anh là gì?

Bãi đất trũng có dốc để thoát nước mặt ở hiện trường thi công Tiếng Anh có nghĩa là Swale.

Ý nghĩa – Giải thích

Swale nghĩa là Bãi đất trũng có dốc để thoát nước mặt ở hiện trường thi công.

Đây là cách dùng Swale. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Swale là gì? (hay giải thích Bãi đất trũng có dốc để thoát nước mặt ở hiện trường thi công nghĩa là gì?) . Định nghĩa Swale là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Swale / Bãi đất trũng có dốc để thoát nước mặt ở hiện trường thi công. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   雨上り tiếng nhật là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Swale mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Swale .

Check Also
Close
Back to top button