Suspension system

Rate this post

Suspension system là gì?

Suspension system có nghĩa là Hệ thống treo

Suspension system có nghĩa là Hệ thống treo.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Hệ thống treo Tiếng Anh là gì?

Hệ thống treo Tiếng Anh có nghĩa là Suspension system.

Ý nghĩa – Giải thích

Suspension system nghĩa là Hệ thống treo..

Đây là cách dùng Suspension system. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Suspension system là gì? (hay giải thích Hệ thống treo. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Suspension system là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Suspension system / Hệ thống treo.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Suspension system mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Suspension system .

Read More:   Road oil
Back to top button