Suspend Account

Rate this post

Suspend Account là gì?

Suspend Account có nghĩa là Tài Khoản Treo, Tài Khoản Tạm Thời

Suspend Account có nghĩa là Tài Khoản Treo, Tài Khoản Tạm Thời.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế.

Tài Khoản Treo, Tài Khoản Tạm Thời Tiếng Anh là gì?

Tài Khoản Treo, Tài Khoản Tạm Thời Tiếng Anh có nghĩa là Suspend Account.

Ý nghĩa – Giải thích

Suspend Account nghĩa là Tài Khoản Treo, Tài Khoản Tạm Thời..

Đây là cách dùng Suspend Account. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế Suspend Account là gì? (hay giải thích Tài Khoản Treo, Tài Khoản Tạm Thời. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Suspend Account là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Suspend Account / Tài Khoản Treo, Tài Khoản Tạm Thời.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Suspend Account mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Suspend Account .

Read More:   强迫降落 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button