Surveying, working drawing prepararion

Rate this post

Surveying, working drawing prepararion là gì?

Surveying, working drawing prepararion có nghĩa là Khảo sát, lập bản vẽ thi công

Surveying, working drawing prepararion có nghĩa là Khảo sát, lập bản vẽ thi công
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Khảo sát, lập bản vẽ thi công Tiếng Anh là gì?

Khảo sát, lập bản vẽ thi công Tiếng Anh có nghĩa là Surveying, working drawing prepararion.

Ý nghĩa – Giải thích

Surveying, working drawing prepararion nghĩa là Khảo sát, lập bản vẽ thi công.

Đây là cách dùng Surveying, working drawing prepararion. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Surveying, working drawing prepararion là gì? (hay giải thích Khảo sát, lập bản vẽ thi công nghĩa là gì?) . Định nghĩa Surveying, working drawing prepararion là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Surveying, working drawing prepararion / Khảo sát, lập bản vẽ thi công. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Surveying, working drawing prepararion mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Surveying, working drawing prepararion .

Read More:   Ground water
Check Also
Close
Back to top button