Survey

Rate this post

Survey là gì?

Survey có nghĩa là Điều tra

Survey có nghĩa là Điều tra
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Điều tra Tiếng Anh là gì?

Điều tra Tiếng Anh có nghĩa là Survey.

Ý nghĩa – Giải thích

Survey nghĩa là Điều tra.

Đây là cách dùng Survey. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Survey là gì? (hay giải thích Điều tra nghĩa là gì?) . Định nghĩa Survey là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Survey / Điều tra. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Survey mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Survey .

Read More:   三层织物 tiếng trung là gì?
Back to top button