Surplus

Rate this post

Surplus là gì?

Surplus có nghĩa là thặng dư

Surplus có nghĩa là thặng dư
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Quản trị kinh doanh.

thặng dư Tiếng Anh là gì?

thặng dư Tiếng Anh có nghĩa là Surplus.

Ý nghĩa – Giải thích

Surplus nghĩa là thặng dư.

Đây là cách dùng Surplus. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Quản trị kinh doanh Surplus là gì? (hay giải thích thặng dư nghĩa là gì?) . Định nghĩa Surplus là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Surplus / thặng dư. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Surplus mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Surplus .

Read More:   https://Website của chúng tôi/seam-shadow-tieng-anh-giay-da-may-mac/
Check Also
Close
Back to top button