Surd / Irrational number

Rate this post

Surd / Irrational number là gì?

Surd / Irrational number có nghĩa là Biểu thức vô tỉ

Surd / Irrational number có nghĩa là Biểu thức vô tỉ
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Biểu thức vô tỉ Tiếng Anh là gì?

Biểu thức vô tỉ Tiếng Anh có nghĩa là Surd / Irrational number.

Ý nghĩa – Giải thích

Surd / Irrational number nghĩa là Biểu thức vô tỉ.

Đây là cách dùng Surd / Irrational number. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Surd / Irrational number là gì? (hay giải thích Biểu thức vô tỉ nghĩa là gì?) . Định nghĩa Surd / Irrational number là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Surd / Irrational number / Biểu thức vô tỉ. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Surd / Irrational number mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Surd / Irrational number .

Read More:   莱阳梨 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button