Sump

Rate this post

Sump là gì?

Sump có nghĩa là Hố nước thải

Sump có nghĩa là Hố nước thải
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

Hố nước thải Tiếng Anh là gì?

Hố nước thải Tiếng Anh có nghĩa là Sump.

Ý nghĩa – Giải thích

Sump nghĩa là Hố nước thải.

Đây là cách dùng Sump. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Sump là gì? (hay giải thích Hố nước thải nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sump là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sump / Hố nước thải. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sump mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sump .

Read More:   Self-regulating sheathed-type glow plug
Check Also
Close
Back to top button