Suction throttling valve

Rate this post

Suction throttling valve là gì?

Suction throttling valve có nghĩa là Van ở ngỏ ra giàn lạnh (kiểm soát áp và nhiệt độ)

Suction throttling valve có nghĩa là Van ở ngỏ ra giàn lạnh (kiểm soát áp và nhiệt độ).
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Van ở ngỏ ra giàn lạnh (kiểm soát áp và nhiệt độ) Tiếng Anh là gì?

Van ở ngỏ ra giàn lạnh (kiểm soát áp và nhiệt độ) Tiếng Anh có nghĩa là Suction throttling valve.

Ý nghĩa – Giải thích

Suction throttling valve nghĩa là Van ở ngỏ ra giàn lạnh (kiểm soát áp và nhiệt độ)..

Đây là cách dùng Suction throttling valve. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Suction throttling valve là gì? (hay giải thích Van ở ngỏ ra giàn lạnh (kiểm soát áp và nhiệt độ). nghĩa là gì?) . Định nghĩa Suction throttling valve là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Suction throttling valve / Van ở ngỏ ra giàn lạnh (kiểm soát áp và nhiệt độ).. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Roller shutter

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Suction throttling valve mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Suction throttling valve .

Check Also
Close
Back to top button