Style number

Rate this post

Style number là gì?

Style number có nghĩa là (n) Kiểu số

Style number có nghĩa là (n) Kiểu số
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Kiểu số Tiếng Anh là gì?

(n) Kiểu số Tiếng Anh có nghĩa là Style number.

Ý nghĩa – Giải thích

Style number nghĩa là (n) Kiểu số.

Đây là cách dùng Style number. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Style number là gì? (hay giải thích (n) Kiểu số nghĩa là gì?) . Định nghĩa Style number là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Style number / (n) Kiểu số. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Style number mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Style number .

Read More:   Quality improvement
Check Also
Close
  • Option
Back to top button