Stud end

Rate this post

Stud end là gì?

Stud end có nghĩa là Đuôi gurông

Stud end có nghĩa là Đuôi gurông.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đuôi gurông Tiếng Anh là gì?

Đuôi gurông Tiếng Anh có nghĩa là Stud end.

Ý nghĩa – Giải thích

Stud end nghĩa là Đuôi gurông..

Đây là cách dùng Stud end. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Stud end là gì? (hay giải thích Đuôi gurông. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stud end là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stud end / Đuôi gurông.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Stud end mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Stud end .

Read More:   Speedometer or speedo
Check Also
Close
  • Lash
Back to top button