Stroke saddle stitch machine

Rate this post

Stroke saddle stitch machine là gì?

Stroke saddle stitch machine có nghĩa là (n) Máy may mũi yên ngựa

Stroke saddle stitch machine có nghĩa là (n) Máy may mũi yên ngựa
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy may mũi yên ngựa Tiếng Anh là gì?

(n) Máy may mũi yên ngựa Tiếng Anh có nghĩa là Stroke saddle stitch machine.

Ý nghĩa – Giải thích

Stroke saddle stitch machine nghĩa là (n) Máy may mũi yên ngựa.

Đây là cách dùng Stroke saddle stitch machine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Stroke saddle stitch machine là gì? (hay giải thích (n) Máy may mũi yên ngựa nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stroke saddle stitch machine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stroke saddle stitch machine / (n) Máy may mũi yên ngựa. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Stroke saddle stitch machine mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Stroke saddle stitch machine .

Read More:   Plastic shrinkage crack
Back to top button