Straight-cut gear

Rate this post

Straight-cut gear là gì?

Straight-cut gear có nghĩa là Bánh răng trụ tròn

Straight-cut gear có nghĩa là Bánh răng trụ tròn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bánh răng trụ tròn Tiếng Anh là gì?

Bánh răng trụ tròn Tiếng Anh có nghĩa là Straight-cut gear.

Ý nghĩa – Giải thích

Straight-cut gear nghĩa là Bánh răng trụ tròn..

Đây là cách dùng Straight-cut gear. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Straight-cut gear là gì? (hay giải thích Bánh răng trụ tròn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Straight-cut gear là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Straight-cut gear / Bánh răng trụ tròn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Straight-cut gear mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Straight-cut gear .

Read More:   操作显示屏 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button