Stove

Rate this post

Stove là gì?

Stove có nghĩa là Làm khô lớp sơn bằng nhiệt

Stove có nghĩa là Làm khô lớp sơn bằng nhiệt.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Làm khô lớp sơn bằng nhiệt Tiếng Anh là gì?

Làm khô lớp sơn bằng nhiệt Tiếng Anh có nghĩa là Stove.

Ý nghĩa – Giải thích

Stove nghĩa là Làm khô lớp sơn bằng nhiệt..

Đây là cách dùng Stove. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Stove là gì? (hay giải thích Làm khô lớp sơn bằng nhiệt. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stove là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stove / Làm khô lớp sơn bằng nhiệt.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Stove mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Stove .

Read More:   Welfare and reward fund
Back to top button