Stitch-bouded fabric

Rate this post

Stitch-bouded fabric là gì?

Stitch-bouded fabric có nghĩa là (n) Vải liên kết dính bằng đan bện

Stitch-bouded fabric có nghĩa là (n) Vải liên kết dính bằng đan bện
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải liên kết dính bằng đan bện Tiếng Anh là gì?

(n) Vải liên kết dính bằng đan bện Tiếng Anh có nghĩa là Stitch-bouded fabric.

Ý nghĩa – Giải thích

Stitch-bouded fabric nghĩa là (n) Vải liên kết dính bằng đan bện.

Đây là cách dùng Stitch-bouded fabric. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Stitch-bouded fabric là gì? (hay giải thích (n) Vải liên kết dính bằng đan bện nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stitch-bouded fabric là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stitch-bouded fabric / (n) Vải liên kết dính bằng đan bện. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Stitch-bouded fabric mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Stitch-bouded fabric .

Read More:   Screw (n)
Back to top button