Steering column sensor ring

Rate this post

Steering column sensor ring là gì?

Steering column sensor ring có nghĩa là Vòng cảm biến lái

Steering column sensor ring có nghĩa là Vòng cảm biến lái.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Vòng cảm biến lái Tiếng Anh là gì?

Vòng cảm biến lái Tiếng Anh có nghĩa là Steering column sensor ring.

Ý nghĩa – Giải thích

Steering column sensor ring nghĩa là Vòng cảm biến lái..

Đây là cách dùng Steering column sensor ring. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Steering column sensor ring là gì? (hay giải thích Vòng cảm biến lái. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Steering column sensor ring là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Steering column sensor ring / Vòng cảm biến lái.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Steering column sensor ring mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Steering column sensor ring .

Read More:   Kevlar fiber
Check Also
Close
Back to top button