Steel stress at jacking end

Rate this post

Steel stress at jacking end là gì?

Steel stress at jacking end có nghĩa là ứng suất thép ở đầu kích kéo căng

Steel stress at jacking end có nghĩa là ứng suất thép ở đầu kích kéo căng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

ứng suất thép ở đầu kích kéo căng Tiếng Anh là gì?

ứng suất thép ở đầu kích kéo căng Tiếng Anh có nghĩa là Steel stress at jacking end.

Ý nghĩa – Giải thích

Steel stress at jacking end nghĩa là ứng suất thép ở đầu kích kéo căng.

Đây là cách dùng Steel stress at jacking end. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Steel stress at jacking end là gì? (hay giải thích ứng suất thép ở đầu kích kéo căng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Steel stress at jacking end là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Steel stress at jacking end / ứng suất thép ở đầu kích kéo căng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   工作泵连接轴 tiếng trung là gì?

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Steel stress at jacking end mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Steel stress at jacking end.

Check Also
Close
Back to top button