Stationary

Rate this post

Stationary là gì?

Stationary có nghĩa là dừng, tĩnh lại, không thay đổi, ổn định

Stationary có nghĩa là dừng, tĩnh lại, không thay đổi, ổn định
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

dừng, tĩnh lại, không thay đổi, ổn định Tiếng Anh là gì?

dừng, tĩnh lại, không thay đổi, ổn định Tiếng Anh có nghĩa là Stationary.

Ý nghĩa – Giải thích

Stationary nghĩa là dừng, tĩnh lại, không thay đổi, ổn định.

Đây là cách dùng Stationary. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Stationary là gì? (hay giải thích dừng, tĩnh lại, không thay đổi, ổn định nghĩa là gì?) . Định nghĩa Stationary là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Stationary / dừng, tĩnh lại, không thay đổi, ổn định. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Stationary mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Stationary .

Read More:   浸猪笼 là gì?
Back to top button