Sprinkling

Rate this post

Sprinkling là gì?

Sprinkling có nghĩa là (n) Sự rải, sự rắc

Sprinkling có nghĩa là (n) Sự rải, sự rắc
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự rải, sự rắc Tiếng Anh là gì?

(n) Sự rải, sự rắc Tiếng Anh có nghĩa là Sprinkling.

Ý nghĩa – Giải thích

Sprinkling nghĩa là (n) Sự rải, sự rắc.

Đây là cách dùng Sprinkling. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Sprinkling là gì? (hay giải thích (n) Sự rải, sự rắc nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sprinkling là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sprinkling / (n) Sự rải, sự rắc. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sprinkling mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sprinkling .

Read More:   in
Check Also
Close
  • GIRO
Back to top button