Spot bonding

Rate this post

Spot bonding là gì?

Spot bonding có nghĩa là (n) Sự gắn từng điểm

Spot bonding có nghĩa là (n) Sự gắn từng điểm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Sự gắn từng điểm Tiếng Anh là gì?

(n) Sự gắn từng điểm Tiếng Anh có nghĩa là Spot bonding.

Ý nghĩa – Giải thích

Spot bonding nghĩa là (n) Sự gắn từng điểm.

Đây là cách dùng Spot bonding. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Spot bonding là gì? (hay giải thích (n) Sự gắn từng điểm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Spot bonding là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Spot bonding / (n) Sự gắn từng điểm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Spot bonding mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Spot bonding .

Read More:   Net of Tax
Check Also
Close
Back to top button