Spindle cap

Rate this post

Spindle cap là gì?

Spindle cap có nghĩa là Nắp chụp bạc đạn bánh trước

Spindle cap có nghĩa là Nắp chụp bạc đạn bánh trước.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Nắp chụp bạc đạn bánh trước Tiếng Anh là gì?

Nắp chụp bạc đạn bánh trước Tiếng Anh có nghĩa là Spindle cap.

Ý nghĩa – Giải thích

Spindle cap nghĩa là Nắp chụp bạc đạn bánh trước..

Đây là cách dùng Spindle cap. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Spindle cap là gì? (hay giải thích Nắp chụp bạc đạn bánh trước. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Spindle cap là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Spindle cap / Nắp chụp bạc đạn bánh trước.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Spindle cap mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Spindle cap .

Read More:   Joint
Check Also
Close
  • Web
Back to top button