Special loom

Rate this post

Special loom là gì?

Special loom có nghĩa là (n) Máy dệt đặc chủng

Special loom có nghĩa là (n) Máy dệt đặc chủng
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Máy dệt đặc chủng Tiếng Anh là gì?

(n) Máy dệt đặc chủng Tiếng Anh có nghĩa là Special loom.

Ý nghĩa – Giải thích

Special loom nghĩa là (n) Máy dệt đặc chủng.

Đây là cách dùng Special loom. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Special loom là gì? (hay giải thích (n) Máy dệt đặc chủng nghĩa là gì?) . Định nghĩa Special loom là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Special loom / (n) Máy dệt đặc chủng. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Special loom mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Special loom .

Read More:   SMV
Back to top button