Space frame

Rate this post

Space frame là gì?

Space frame có nghĩa là Khung xe thể thao

Space frame có nghĩa là Khung xe thể thao.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Khung xe thể thao Tiếng Anh là gì?

Khung xe thể thao Tiếng Anh có nghĩa là Space frame.

Ý nghĩa – Giải thích

Space frame nghĩa là Khung xe thể thao..

Đây là cách dùng Space frame. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Space frame là gì? (hay giải thích Khung xe thể thao. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Space frame là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Space frame / Khung xe thể thao.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Space frame mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Space frame .

Read More:   Rear suspension vertical accelerometer RH
Check Also
Close
  • Loosen
Back to top button