sound

Rate this post

Ultra-sound là gì?

Ultra-sound có nghĩa là (n) Siêu âm

Ultra-sound có nghĩa là (n) Siêu âm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Siêu âm Tiếng Anh là gì?

(n) Siêu âm Tiếng Anh có nghĩa là Ultra-sound.

Ý nghĩa – Giải thích

Ultra-sound nghĩa là (n) Siêu âm.

Đây là cách dùng Ultra-sound. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Ultra-sound là gì? (hay giải thích (n) Siêu âm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Ultra-sound là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Ultra-sound / (n) Siêu âm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề sound mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về sound .

Read More:   Dinner suit
Check Also
Close
  • Gasket
Back to top button