Solar car

Rate this post

Solar car là gì?

Solar car có nghĩa là Xe sử dụng năng lượng mặt trời

Solar car có nghĩa là Xe sử dụng năng lượng mặt trời.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Xe sử dụng năng lượng mặt trời Tiếng Anh là gì?

Xe sử dụng năng lượng mặt trời Tiếng Anh có nghĩa là Solar car.

Ý nghĩa – Giải thích

Solar car nghĩa là Xe sử dụng năng lượng mặt trời..

Đây là cách dùng Solar car. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Solar car là gì? (hay giải thích Xe sử dụng năng lượng mặt trời. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Solar car là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Solar car / Xe sử dụng năng lượng mặt trời.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Solar car mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Solar car .

Read More:   Access flooring
Check Also
Close
Back to top button