Socialization (judicial)

Rate this post

Socialization (judicial) là gì?

Socialization (judicial) có nghĩa là Hòa nhập (của thẩm phán)

Socialization (judicial) có nghĩa là Hòa nhập (của thẩm phán)
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Luật.

Hòa nhập (của thẩm phán) Tiếng Anh là gì?

Hòa nhập (của thẩm phán) Tiếng Anh có nghĩa là Socialization (judicial).

Ý nghĩa – Giải thích

Socialization (judicial) nghĩa là Hòa nhập (của thẩm phán).

Đây là cách dùng Socialization (judicial). Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Luật Socialization (judicial) là gì? (hay giải thích Hòa nhập (của thẩm phán) nghĩa là gì?) . Định nghĩa Socialization (judicial) là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Socialization (judicial) / Hòa nhập (của thẩm phán). Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Socialization (judicial) mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Socialization (judicial) .

Read More:   声频输入 输出端钮 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button