Small block engine

Rate this post

Small block engine là gì?

Small block engine có nghĩa là Loại động cơ V8 của Mỹ

Small block engine có nghĩa là Loại động cơ V8 của Mỹ.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Loại động cơ V8 của Mỹ Tiếng Anh là gì?

Loại động cơ V8 của Mỹ Tiếng Anh có nghĩa là Small block engine.

Ý nghĩa – Giải thích

Small block engine nghĩa là Loại động cơ V8 của Mỹ..

Đây là cách dùng Small block engine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Small block engine là gì? (hay giải thích Loại động cơ V8 của Mỹ. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Small block engine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Small block engine / Loại động cơ V8 của Mỹ.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Small block engine mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Small block engine .

Read More:   신바람나다 tiếng hàn là gì?
Back to top button