smackers Tiếng Anh là gì?

Rate this post

smackers Tiếng Anh là gì?

smackers Tiếng Anh có nghĩa là (danh từ, luôn luôn ở số nhiều) Tiền, đặc biệt là đô la Mỹ

smackers Tiếng Anh có nghĩa là (danh từ, luôn luôn ở số nhiều) Tiền, đặc biệt là đô la Mỹ. Thành ngữ Tiếng Anh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực .

(danh từ, luôn luôn ở số nhiều) Tiền, đặc biệt là đô la Mỹ Tiếng Anh là gì?

(danh từ, luôn luôn ở số nhiều) Tiền, đặc biệt là đô la Mỹ Tiếng Anh có nghĩa là smackers Tiếng Anh.

Ý nghĩa – Giải thích

smackers Tiếng Anh nghĩa là (danh từ, luôn luôn ở số nhiều) Tiền, đặc biệt là đô la Mỹ. Thành ngữ Tiếng Anh..

Đây là cách dùng smackers Tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ smackers Tiếng Anh là gì? (hay giải thích (danh từ, luôn luôn ở số nhiều) Tiền, đặc biệt là đô la Mỹ. Thành ngữ Tiếng Anh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa smackers Tiếng Anh là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng smackers Tiếng Anh / (danh từ, luôn luôn ở số nhiều) Tiền, đặc biệt là đô la Mỹ. Thành ngữ Tiếng Anh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Read More:   Straining beam

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề smackers Tiếng Anh là gì? mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về smackers Tiếng Anh là gì?.

Check Also
Close
Back to top button