Slush moulding

Rate this post

Slush moulding là gì?

Slush moulding có nghĩa là Đúc nhựa

Slush moulding có nghĩa là Đúc nhựa.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đúc nhựa Tiếng Anh là gì?

Đúc nhựa Tiếng Anh có nghĩa là Slush moulding.

Ý nghĩa – Giải thích

Slush moulding nghĩa là Đúc nhựa..

Đây là cách dùng Slush moulding. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Slush moulding là gì? (hay giải thích Đúc nhựa. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Slush moulding là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Slush moulding / Đúc nhựa.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Slush moulding mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Slush moulding .

Read More:   Fashion design staff là gì?
Check Also
Close
Back to top button