Sloping headlamp

Rate this post

Sloping headlamp là gì?

Sloping headlamp có nghĩa là Đèn pha nghiêng

Sloping headlamp có nghĩa là Đèn pha nghiêng.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đèn pha nghiêng Tiếng Anh là gì?

Đèn pha nghiêng Tiếng Anh có nghĩa là Sloping headlamp.

Ý nghĩa – Giải thích

Sloping headlamp nghĩa là Đèn pha nghiêng..

Đây là cách dùng Sloping headlamp. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Sloping headlamp là gì? (hay giải thích Đèn pha nghiêng. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sloping headlamp là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sloping headlamp / Đèn pha nghiêng.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sloping headlamp mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sloping headlamp .

Read More:   除臭喷雾剂 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button