Skip blind stitch

Rate this post

Skip blind stitch là gì?

Skip blind stitch có nghĩa là Xăm lai bị bỏ mũi

Skip blind stitch có nghĩa là Xăm lai bị bỏ mũi
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực May mặc.

Xăm lai bị bỏ mũi Tiếng Anh là gì?

Xăm lai bị bỏ mũi Tiếng Anh có nghĩa là Skip blind stitch.

Ý nghĩa – Giải thích

Skip blind stitch nghĩa là Xăm lai bị bỏ mũi.

Đây là cách dùng Skip blind stitch. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ May mặc Skip blind stitch là gì? (hay giải thích Xăm lai bị bỏ mũi nghĩa là gì?) . Định nghĩa Skip blind stitch là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Skip blind stitch / Xăm lai bị bỏ mũi. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Skip blind stitch mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Skip blind stitch .

Read More:   郊县 tiếng trung là gì?
Check Also
Close
Back to top button