Single-warp sacking

Rate this post

Single-warp sacking là gì?

Single-warp sacking có nghĩa là (n) Vải may bao tải bằng sợi dọc đơn

Single-warp sacking có nghĩa là (n) Vải may bao tải bằng sợi dọc đơn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Giày da may mặc.

(n) Vải may bao tải bằng sợi dọc đơn Tiếng Anh là gì?

(n) Vải may bao tải bằng sợi dọc đơn Tiếng Anh có nghĩa là Single-warp sacking.

Ý nghĩa – Giải thích

Single-warp sacking nghĩa là (n) Vải may bao tải bằng sợi dọc đơn.

Đây là cách dùng Single-warp sacking. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Giày da may mặc Single-warp sacking là gì? (hay giải thích (n) Vải may bao tải bằng sợi dọc đơn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Single-warp sacking là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Single-warp sacking / (n) Vải may bao tải bằng sợi dọc đơn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Single-warp sacking mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Single-warp sacking .

Read More:   Side turn signal lamp RH
Check Also
Close
Back to top button