Single non central load

Rate this post

Single non central load là gì?

Single non central load có nghĩa là tải trọng tập trung không đúng tâm

Single non central load có nghĩa là tải trọng tập trung không đúng tâm
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

tải trọng tập trung không đúng tâm Tiếng Anh là gì?

tải trọng tập trung không đúng tâm Tiếng Anh có nghĩa là Single non central load.

Ý nghĩa – Giải thích

Single non central load nghĩa là tải trọng tập trung không đúng tâm.

Đây là cách dùng Single non central load. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Single non central load là gì? (hay giải thích tải trọng tập trung không đúng tâm nghĩa là gì?) . Định nghĩa Single non central load là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Single non central load / tải trọng tập trung không đúng tâm. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Single non central load mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Single non central load .

Read More:   Fish-bellied beam
Check Also
Close
Back to top button