Single-grade oil

Rate this post

Single-grade oil là gì?

Single-grade oil có nghĩa là Dầu nhớt đơn cấp

Single-grade oil có nghĩa là Dầu nhớt đơn cấp.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Dầu nhớt đơn cấp Tiếng Anh là gì?

Dầu nhớt đơn cấp Tiếng Anh có nghĩa là Single-grade oil.

Ý nghĩa – Giải thích

Single-grade oil nghĩa là Dầu nhớt đơn cấp..

Đây là cách dùng Single-grade oil. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Single-grade oil là gì? (hay giải thích Dầu nhớt đơn cấp. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Single-grade oil là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Single-grade oil / Dầu nhớt đơn cấp.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Single-grade oil mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Single-grade oil .

Read More:   Central fuel injection system
Check Also
Close
  • Nipple
Back to top button