Single-cylinder engine

Rate this post

Single-cylinder engine là gì?

Single-cylinder engine có nghĩa là Động cơ một xy lanh

Single-cylinder engine có nghĩa là Động cơ một xy lanh.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Động cơ một xy lanh Tiếng Anh là gì?

Động cơ một xy lanh Tiếng Anh có nghĩa là Single-cylinder engine.

Ý nghĩa – Giải thích

Single-cylinder engine nghĩa là Động cơ một xy lanh..

Đây là cách dùng Single-cylinder engine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Single-cylinder engine là gì? (hay giải thích Động cơ một xy lanh. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Single-cylinder engine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Single-cylinder engine / Động cơ một xy lanh.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Single-cylinder engine mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Single-cylinder engine .

Read More:   Fiber optic cable repair
Check Also
Close
  • Hump
Back to top button