Sile toolhead

Rate this post

Sile toolhead là gì?

Sile toolhead có nghĩa là đầu gá dao ngang

Sile toolhead có nghĩa là đầu gá dao ngang
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Cơ khí.

đầu gá dao ngang Tiếng Anh là gì?

đầu gá dao ngang Tiếng Anh có nghĩa là Sile toolhead.

Ý nghĩa – Giải thích

Sile toolhead nghĩa là đầu gá dao ngang.

Đây là cách dùng Sile toolhead. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Cơ khí Sile toolhead là gì? (hay giải thích đầu gá dao ngang nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sile toolhead là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sile toolhead / đầu gá dao ngang. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sile toolhead mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sile toolhead .

Read More:   Cash at bank
Check Also
Close
Back to top button