Sidelight

Rate this post

Sidelight là gì?

Sidelight có nghĩa là Đèn nhỏ trong đèn đầu

Sidelight có nghĩa là Đèn nhỏ trong đèn đầu.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Đèn nhỏ trong đèn đầu Tiếng Anh là gì?

Đèn nhỏ trong đèn đầu Tiếng Anh có nghĩa là Sidelight.

Ý nghĩa – Giải thích

Sidelight nghĩa là Đèn nhỏ trong đèn đầu..

Đây là cách dùng Sidelight. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Sidelight là gì? (hay giải thích Đèn nhỏ trong đèn đầu. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Sidelight là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Sidelight / Đèn nhỏ trong đèn đầu.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Sidelight mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Sidelight .

Read More:   Access flooring
Check Also
Close
Back to top button