Short term security investments

Rate this post

Short term security investments là gì?

Short term security investments có nghĩa là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn

Short term security investments có nghĩa là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kinh tế tài chính.

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Tiếng Anh là gì?

Đầu tư chứng khoán ngắn hạn Tiếng Anh có nghĩa là Short term security investments.

Ý nghĩa – Giải thích

Short term security investments nghĩa là Đầu tư chứng khoán ngắn hạn.

Đây là cách dùng Short term security investments. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kinh tế tài chính Short term security investments là gì? (hay giải thích Đầu tư chứng khoán ngắn hạn nghĩa là gì?) . Định nghĩa Short term security investments là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Short term security investments / Đầu tư chứng khoán ngắn hạn. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Short term security investments mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Short term security investments .

Read More:   Milling machine
Check Also
Close
Back to top button