Short stroke engine

Rate this post

Short stroke engine là gì?

Short stroke engine có nghĩa là Động cơ có hành trình piston ngắn

Short stroke engine có nghĩa là Động cơ có hành trình piston ngắn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Động cơ có hành trình piston ngắn Tiếng Anh là gì?

Động cơ có hành trình piston ngắn Tiếng Anh có nghĩa là Short stroke engine.

Ý nghĩa – Giải thích

Short stroke engine nghĩa là Động cơ có hành trình piston ngắn..

Đây là cách dùng Short stroke engine. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Short stroke engine là gì? (hay giải thích Động cơ có hành trình piston ngắn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Short stroke engine là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Short stroke engine / Động cơ có hành trình piston ngắn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Short stroke engine mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Short stroke engine .

Read More:   Age of loading
Check Also
Close
Back to top button