Shock absorber

Rate this post

Shock absorber là gì?

Shock absorber có nghĩa là Bộ giảm chấn

Shock absorber có nghĩa là Bộ giảm chấn.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Bộ giảm chấn Tiếng Anh là gì?

Bộ giảm chấn Tiếng Anh có nghĩa là Shock absorber.

Ý nghĩa – Giải thích

Shock absorber nghĩa là Bộ giảm chấn..

Đây là cách dùng Shock absorber. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Shock absorber là gì? (hay giải thích Bộ giảm chấn. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Shock absorber là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Shock absorber / Bộ giảm chấn.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Shock absorber mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Shock absorber .

Read More:   Centifugal force
Back to top button