Shifter fork

Rate this post

Shifter fork là gì?

Shifter fork có nghĩa là Cần sang số

Shifter fork có nghĩa là Cần sang số.
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Kỹ thuật ô tô.

Cần sang số Tiếng Anh là gì?

Cần sang số Tiếng Anh có nghĩa là Shifter fork.

Ý nghĩa – Giải thích

Shifter fork nghĩa là Cần sang số..

Đây là cách dùng Shifter fork. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Kỹ thuật ô tô Shifter fork là gì? (hay giải thích Cần sang số. nghĩa là gì?) . Định nghĩa Shifter fork là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Shifter fork / Cần sang số.. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Shifter fork mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Shifter fork .

Read More:   Line Of Business
Check Also
Close
Back to top button