Shape steel

Rate this post

Shape steel là gì?

Shape steel có nghĩa là /ʃeɪp stiːl/, thép hình

Shape steel có nghĩa là /ʃeɪp stiːl/, thép hình
Đây là thuật ngữ được sử dụng trong lĩnh vực Chưa được phân loại.

/ʃeɪp stiːl/, thép hình Tiếng Anh là gì?

/ʃeɪp stiːl/, thép hình Tiếng Anh có nghĩa là Shape steel.

Ý nghĩa – Giải thích

Shape steel nghĩa là /ʃeɪp stiːl/, thép hình.

Đây là cách dùng Shape steel. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2023.

Tổng kết

Trên đây là thông tin giúp bạn hiểu rõ hơn về thuật ngữ Chưa được phân loại Shape steel là gì? (hay giải thích /ʃeɪp stiːl/, thép hình nghĩa là gì?) . Định nghĩa Shape steel là gì? Ý nghĩa, ví dụ mẫu, phân biệt và hướng dẫn cách sử dụng Shape steel / /ʃeɪp stiːl/, thép hình. Truy cập Website của chúng tôi để tra cứu thông tin các thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Đây là một website giải thích ý nghĩa từ điển chuyên ngành thường dùng cho các ngôn ngữ chính trên thế giới.

Tìm hiểu thêm dịch vụ địa phương tiếng Trung là gì?

Thông qua nội dung trong bài viết có tiêu đề Shape steel mà chúng tôi chia sẻ, admin hy vọng với các thông tin nay có thể giúp bạn đọc hiễu rõ hơn cũng như có thêm nhiều thông tin kiến thức về Shape steel .

Read More:   Integrity
Check Also
Close
Back to top button